"Ruinen ", Alsta Trädgårdar har fungerat som verkstad och utställningslokal.