En installation i Fyrisån med placering i centrala Uppsala