Processen är direkt och flödig.
Motorsågen tillåter att jag kan leka med tempot.
Jag kan med fördel jobba med skulpturer i olika skala. Jag har nu en variation i storlekar från 10 cm upp till 2-3 m.