Ek, äpple, alm, lönn och pil, är några av de träslag som jag använt mig av.
Jag har som mål att prova på många olika träslag. Det för att lära känna dess egenskapers styrka och svagheter.
Nästa fas är att testa trä i möte med andra material.